Intensa paroliga feriokurso

Kun plezuro ni anoncas la okazigon de intensa paroliga feriokurso de Esperanto, julie, por lernantoj kiuj jam sukcesis aŭ pretas forĵeti la lambastonon de gramatika lernolibro kaj nun volas akiri parol-fluecon en la lingvo.

La kurso disvolviĝos en la sidejo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo en la tagoj 21-22 kaj 28-29 (sabaton kaj dimanĉon), de la 9a matene ĝis ĉirkaŭ vesperiĝo, je la 17a horo. Entute estos kvar tagoj (ĉirkaŭ 30 horoj) da multaj lingvaj praktikoj.

Por ke estiĝu favoraj okazoj por parola praktiko de Esperanto, en kvazaŭa medio, estos prezentitaj kelkaj situaci-komunikaj aranĝoj kiel: interagaj kaj interkonaj ludoj, videoj, muzikoj kaj aliaj. Speciala aranĝo estos la lingva metiejo per kiu la partoprenantoj povos kreeme esplori la lingvon.

La intensa feriokurso okazos kun minimume 3 kaj maksimume 5 personoj. La nombro da partoprenantoj estos limigita al tiuj supraj por ke la unuopuloj havu kiel eble plej multaj okazoj aktive praktiki la lingvon.

La kostoj de la kurso distribuiĝos proporcie al la kvanto da partoprenantoj: okaze de grupo kun kvin personoj, ĉiu partoprenanto pagos po dudek realojn tage (entute 80,00); por grupo de kvar personoj, ĉiu pagos po dudek kvin realojn tage (entute 100,00); kaj por grupo de tri personoj, ĉiu pagos po tridek kvar realojn tage (entute 136,00). Tiuj prezoj, inkluzivanta mantenmanĝon kaj du lunĉojn, pageblas surloke, per depono aŭ kreditkarte.

Rezervo-mendilo kaj pliaj informoj pri la kurso troviĝas en la retejo de la Asocio.

14. June 2012 by vortulo
Categories: Instruaferoj | Tags: , | Comments Off