Programo

Ĉeftemo kaj debato

Emílio Vaz Cid (São Vicente/SP), multjara esperanta aktivulo kaj nuna estrarano de Brazila Esperanto-Ligo (BEL), enkondukos la ĉeftemon kaj gvidos la postan debaton, en kiu partoprenos:

– Evandro Avellar, prezidanto de Brazila Esperanto-Ligo (BEL)
– Fernando Maia Jr., prezidanto de Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
– Rafael Zerbetto, delegito de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)
– Karina Oliveira, direktorino de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP)
– James Piton, Eksa ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Por elŝuti PDF-kopion de la programo musklaku ĉi ite.

Defia programero

Kadre de la tradicia programo disvolviĝos novtipa aranĝo kiu konsistos el 18 mallongaj viglaj paroladoj.

Ĉiu paroladeto daŭros ok minutojn. Entute okazos tri sesioj de tiaj paroladetoj, kun daŭro de unu horo ĉiu. En ĉiu sesio prezentiĝos ses paroladoj. Entute do  vivigos la novan programeron dek ok parolantoj.

Akceptis la defion prezenti la novan programeron: Fernando Maia Jr. (Aracajú/SE), Elmir dos Santos Lima (Rio de Janeiro/RJ), José Mauro Progiante (Bauru/SP), Paulo Sergio Viana (Lorena/SP), Rafael Zerbetto (Campinas/SP), Anna Lobo de Carvalho (São Paulo/SP), Leandro Freitas (São José do Rio Preto/SP), Karina Oliveira (São Paulo/SP), Osmar da Silva Alves (São Paulo/SP), Guilherme Souto Jardim (Charqueada/Sp), Audino Castelo Branco (Atibaia/SP), Márcio Santos do Nascimento (Rio de Janeiro/RJ), Alex Cessário (Araraquara/SP), Patrick Gonzalo Córdova (Peru), Emílio Vaz Cid (São Vicente/SP), Odamir Feitosa de Sá (São Paulo/SP) kaj Rodoldo Boffo (São Paulo/SP).

Por elŝuti PDF-kopion de nova programero musklaku ĉi tie.

 

 

Programo

cropped-kmarkon.png
PROGRAMO
Sabato (18/10) Teatrejo Ĉambro Elvira Fontes Teatro-halo
09h00 – 09h50 Akceptado Libroservo
10h00 – 10h30 Solena malfermo Kurso
de Esperanto
10h35 – 10h45 Enkonduko de la temo
10h45 – 12h15 Debato pri la ĉeftemo
12h15 – 14h00 Tagmanĝo
14h10 – 15h10 Unua sesio de prelegetoj Kurso
de Esperanto
15h10 – 15h20 Paŭzo
15h20 – 16h00 Prelego: Karina Oliveira “Lingvoj en Afriko: historio, tipoj, distribuo”
16h00 – 16h10 Paŭzo
16h10 – 17h10 Dua sesio de prelegetoj
17h10 – 17h20 Paŭzo
17h20 – 18h00 Prelego: Osmar da Silva Alves “Indiĝenaj Lingvoj kaj Lingvaj Rajtoj”
18h00 – 20h00 Vespermanĝo
20h10 – 21h40 Arta vespero
Dimanĉo (19/10)
09h30 – 10h10 Prelego: Paulo Sérgio Viana “Esperanto-radio: ĉu ankoraŭ grava?”
Paroliga
ludo
Libroservo
10h10 – 10h20 Paŭzo
10h20 – 11h20 Tria sesio de prelegetoj
11h20 – 11h30 Paŭzo
11h30 – 12h10 Kvizo
12h15 – 12h30 Fermo

Novtipa programero

Sesioj de mallongaj (8 minutaj) prelegoj
Unua Sesio – sabaton posttagmeze (14h10 – 15h10)
5 min Prezento de la prelegantoj
8 min Rodolfo Boffo
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min José Mauro Progiante
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Guilherme Souto Jardim
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Leandro Freitas
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Emilio Vaz Cid
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Paulo Sergio Viana
Dua Sesio – sabaton posttagmeze (16h10 – 17h10)
5 min Prezento de la prelegantoj
8 min Audino Castelo Branco
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Fernando Maia Jr.
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Anna Lobo de Carvalho
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Elmir dos Santos Lima
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Odamir Feitosa
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Márcio dos Santos
Tria Sesio – dimanĉon matene (10h20 – 11h20)
5 min Prezento de la prelegantoj
8 min Anna Lobo de Carvalho
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Rafael Henrique Zerbetto
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Osmar da Silva Alves
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Alexsandro Cessário
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Patrick Gonzalo Córdova
1,4 min ŝanĝo de preleganto
8 min Karina Oliveira