EASP elektas novan prezidanton

En la lasta sabato de februaro (la 29-an) elektiĝis nova estraro de EASP por du-jara oficperiodo (2020-2021). La nuna gvidantaro de la asocio konsistas el jenaj membroj:

Estraro
Prezidanto: Esmeraldo Alencar Lima
Vicprezidanto: Paulo Sérgio Viana
1-a Sekretario: José Roberto Tenório
2-a Sekretariino: Sidnéa da Conceição Beall
1-a Kasistino: Conceição Rodrigues
2-a Kasistino: Maria Delza Macabu
Propaganda Direktoro: Genildo Martins Coelho

Konsilantaro: Audino Castelo Branco, Marcos Zlotovich kaj José Mauro Progiante;
Anstataŭantoj: Shigueco Takahasi kaj Cristóvão Rocha de Sousa.

Fruktodonan laboron al la nova estraro!

Uma resposta para “EASP elektas novan prezidanton”

Os comentários estão desativados.