Januara kulturkunveno

La gasto de la januara kulturkunveno de EASP estas la rumanino Manuela Burghelea, kiu prezentos la temon “Konstruitaj lingvoj”. Interalie, ŝi parolos pri Lingua Ignota, Solresolo, Interlingua, Eŭropanto… Pri la …