Sciigo

Unua Trejnado okazinta en marto 1995 en la kvartalo Campo Grande, en Rio.

La Esperanto-asocioj de Rio (AERJ) kaj Sanpaŭlo (EASP) venas publike sciigi ke la 20-a Trejnado por Kursgvidantoj de Esperanto ne plu okazos en la urbo Lorena/SP, kiel anoncite en la revuo La Lampiro #148/2017 kaj en la retejo de AERJ.

La 20-a Trejnado okazos aprile en la sidejo de Kultura kooperativo de la Esperantistoj (KKE) situanta en la avenuo 13 de Maio, 47 – Centro, Rio de Janeiro.

Oportune AERJ diskonigos la novan tagon kaj temon de la aranĝo.

Por pliaj informoj, bonvolu rekte kontakti la lokajn organizantojn per la retadreso <disvastigo.aerj [ĉe] gmail.com>

La ideo de kuna organizado celis diskonigi tiun plurjaran aranĝon al pli granda nombro da interesatoj pri kursaferoj. Nia unua provo de kunagado tamen ne glate iris manke de homfortoj por plenigi la planitan du-tagan programon kun diversaj aktivecoj koncernantaj la elektitan fakan temon.

Ni aparte dankas al la direktoro de EASP, Paulo Sérgio Viana, kiu afable strebis por gastigi la Trejnadon en sia urbo, kaj al la freŝdate reaktiviĝinta Brazila Sekcio de ILEI, kiu morale subtenis nian intencon.

Ĉar la Brazila Sekcio de ILEI reprenas sian iaman agadon, ni povos iel esperi ke oportune tiu Trejnado ricevos pli solidan subtenon de tiu laborfronto same kiel de aliaj enlandaj organizaĵoj konsciaj pri la graveco de tia aranĝo por juna lingvo kiel Esperanto.