En la unua sabato de marto malfermiĝos Paroliga Rondo celanta personojn kiuj volas disvolvi sian parolkapablon en Esperanto.

La renkontoj, liberaj por ĉiuj interesatoj, okazos ĉiun sabaton matene (de 10h ĝis 12h) en la sidejo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo.

La Paroligan Rondon oni povos libere ĉeesti laŭ disponebla sabato, alidire, oni povos ĉeesti ĝin sinsekve, alterne kaj eĉ transsalte.

Por partopreni en la Paroliga Rondo sufiĉos viziti la suban adreson en la menciitaj tago kaj horo.

Adreso de la asocio: Rua Faustolo, 124 – Água Branca (Lapa).

Por pliaj informoj, sendu retmesaĝon al < cursos @ easp . org. br >