Maja kulturkunveno

La gasto de la maja kulturkunveno de EASP estas la junulo Marton Paulo, el Recifo – ŝtato Pernambuko, kiu prezentos la temon “El Atlantiko al Pacifiko: miaj vojaĝoj kaj impresoj”.

Marton estas studento pri komputila inĝenierado, vojaĝema homo kaj lingvamanto. Nuntempe li helpas Poliglotan Klubon de Recifo, estas unu el la reprezentantoj de Pernambuka Esperanto Asocio (PEA) kaj, el la nova grupo da gejunuloj de sia ŝtato, ankaŭ partoprenos la estraron propononatan ĉi-jare de Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO).

Post sia prezento, li kaptos la okazon iom paroli pri la agado de Pernambuka Esperanto-Asocio.

Antaŭ la prelego, la filmoklubo de la asocio spektigos plian videon por kuna diskuto kaj ĝuado.

La kultura kunveno okazos en la lasta sabato de la kuranta monato (26/05) ekde la 16h.

La sidejo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo situas en la strato Faustolo, 124 – kvartalo Água Branca.

Eniro senpaga.