Junia Kulturkunveno

Cristina Graaf

La gasto de la ĉi-monata kulturkunveno de EASP estas la esperantistino Cristina Graaf, el Ilhabela/SP, kiu prezentos la temon “Invito al Lisbono” alude al la Universala Kongreso de Esperanto kiu okazos en tiu urbo fine de julio kaj komence de aŭgusto.

Cristina gvidas la Informfakon de EASP kaj kunorganizas karavanon al la 103-a Uk en Lisbono.

La kultura kunveno okazos en la lasta sabato de de kuranta monato (30/06) ekde la 16h.

La sidejo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo situas en la strato Faustolo, 124 – kvartalo Água Branca.

Eniro senpaga.