Januara kulturkunveno

La gasto de la januara kulturkunveno de EASP estas la rumanino Manuela Burghelea, kiu prezentos la temon “Konstruitaj lingvoj”.

Interalie, ŝi parolos pri Lingua Ignota, Solresolo, Interlingua, Eŭropanto…

Pri la kerno de sia prezento, Manuela tiel sin esprimas:

Konstruitaj lingvoj ofte suferas antaŭjuĝojn kaj malkonsideron. Sed ĉiuj homaj lingvoj fakte baziĝas sur konvencioj kaj estas laŭ tiu senco artefaritaj. La mondaj mitologioj klarigas varimaniere la devenon de la lingvoj, kiel donaco de dio, de magia besto aŭ de birdo. Tra la historio, multe da homoj mem aŭdacis krei lingvon, ĉu sekretan, ĉu magian, ĉu religian, ĉu filozofian, ĉu artan (fikcian), ĉu internacian. Celo estas igi la lingvon malpli arbitra kaj ambigua kaj atingi pli klaran pensmanieron. Estos ekslporataj tiajn lingvojn kaj la retroirigatan evoluan de la lingvoj, ekde monda pralingvo al la babela divido kaj reen, al nura universala lingvo.

La kulturkunveno okazos en la lasta sabato de la monato (27/01) ekde la 16h.

La sidejo de EASP situas en la strato Faustolo, 124 – Água Branca.

Eniro senpaga.