EASP havas novan estraron

Fine de februaro 18 asocianoj vizitis la sidejon de EASP por ĉeesti la ĉi-jaran elekto-asembleon. En la okazo, la kunsidantoj aprobis la jarraporton de la adiaŭanta estraro kaj bondeziris al la unika nomaro prezentita, kiu konsistas el la jenaj membroj:

Estraro
Prezidanto: Genildo Martins Coelho
Vicprezidanto: Marcos Zlotovich
Unua Sekretariino: Anna Lobo de Carvalho
Dua Sekretariino: Sidnéa da Conceição Beall
Unua Kasisto: José Roberto Tenorio
Dua Kasistino: Neide Aparecida de Freitas
Propaganda Direktorino: Cristina Claudia Graaf

Konsilantoj
Aparecida de Sousa Araújo
Audino Castelo Branco
Paulo Sérgio Viana

Anstataŭantoj
José Mauro Progiante
José Martins Coelho

Kopio de la jarraporto estis disdonita al ĉiuj ĉeestantoj kaj poste sendita al la membroj kiuj ne povis ĉeesti la asembleon. Se vi havos iun demandon al la nova estraro, ne hezitu skribi al < contato ĉe easp punkto org punkto br >