Aprila Kulturkunveno

Trevor Steele

La gasto de la la ĉi-monata kultura kunveno de EASP estas la esperantisto Paulo Sérgio Viana, el Lorena/SP, kiu prezentos la temon “Ĉu vi legis la verkojn de Trevor Steele?”.

Paulo Viana prezentos la verkaron kaj biografieton de tiu fama kaj moderna esperanta aŭtoro, unu el la plej gravaj en nia literaturo, kun speciala atento pri lia verko “Amo inter ruinoj”.

Paulo Viana kredas ke riĉa literaturo plenumas gravan rolon en la vivo de vivanta lingvo. Li mem kontribuas al la riĉigo de la esperanta trezoro, interalie per tradukado kaj partopreno en la Belartaj Konkursoj de UEA, de kiu li jam ricevis sep premiojn kaj du honorajn menciojn.

La kultura kunveno okazos la 28-an de aprilo (en la lasta sabato de la monato) ekde la 16h.

La sidejo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo situas en la strato Faustolo, 124 – kvartalo Água Branca.

Eniro senpaga.